نکته : با موبایل خود یک تصویر واضح از حواله گرفته و بارگذاری کنید. همچنین حجم تصویر نباید از 15 مگابایت بیشتر باشد و فرمت تصویر jpg یا png باشد.