شرکت رابو فعالیت خود در زمینه تولید مبلمان را از سال ١٣٨۶ آغاز نمود و سپس در سال ۱۳۹۵ پا به عرصه فروش مستقیم مبلمان و صنایع چوبی نهاد.
در سالهای متمادی ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ به ترتیب شعبه های دوم سوم و چهارم و در اسفندماه سال ۱۳۹۹ شعبه پنجم خود را افتتاح نمود؛ که همگی شعبات در بازار مبل یافت آباد می باشد …

Liked by Tachra and 7923 others